Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • § 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. z 2011 nr 298, poz. 1767).

Pobierz plik: pdfP_WR_54_19_2019.pdf