Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 29 pkt 2, art. 32 ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620 i 1669);
  • art. 126, art. 130, art. 131, art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2007 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Pobierz plik: pdfP_WR_54_18_2019---A.pdf