Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 15, 130 ust. 1, art. 219 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Pobierz plik: pdfP_WR_54_16_2019.pdf