Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.).

Pobierz plik:pdfP_WR_54_14_2019.pdf