Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 72 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.

Pobierz plik: pdfP_WR_54_09_2019.pdf