Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.);
  • art. 18 ust. 1 pkt 3) lit. d) i e) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.).

Pobierz plik: pdfP_WR_54_05_2019---A.pdf