Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1401 i 1560).

Pobierz plik:pdfP-WR-54-38-2018