Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.).

Pobierz plik: pdfP-WR-54-31-2018