Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 18a ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1834).

Pobierz plik:pdfP-WR-54-26-2018.pdf