Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Pobierz plik:pdfP-WR-54-22-2018.pdf