Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000),
  • art. 216 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000).

Pobierz plik:pdfP-WR-54-20-2018.pdf