Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 5a, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.),
  • art. 2  ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r., poz. 301).

Pobierz plik:pdfP-WR-54-19-2018.pdf