Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.),
  • art. 19 ust. 1, art. 28 ust. 1, art. 29 pkt 2, art. 32 ust. 2, ust. 3 i ust. 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 620),
  • art. 221 i art. 250 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

Pobierz plik:pdfP-WR-54-16-2018.pdf