Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),
  • art. 4 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.).

Pobierz plik: pdfP-WR-54-14-2018.pdf