Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 2294)

Pobierz plik: pdfP-WR-54-13-2018.pdf