Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 255 i art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),
  • art. 9 ust. 1 pkt 17a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.).

Pobierz plik: pdfP-WR-54-10-2018.pdf