Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 126, art. 127, art. 218-221 oraz  art. 250-252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

Pobierz plik: pdfP-WR-54-08-2018.pdf