Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • § 6 ust. 1 pkt 1 obowiązującego w 2017 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1015 z późn. zm.)

Pobierz plik: pdfP-WR-54-09-2018.pdf