Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 228 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077),
  • art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.e oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232)

pdfP-WR-54-43-2017.pdf