Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • § 19 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1542),
  • art. 212 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)

pdfP-WR-54-39-2017.pdf