Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 44 ust. 2, art. 222 ust. 2 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077),
  • art. 26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 209)

pdfP-WR-54-36-2017.pdf