Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 278 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.)

pdfP-WR-54-32-2017.pdf