Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 240a, art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

pdfP-WR-54-31-2017.pdf