Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 126, art. 131, art. 251  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm. ),
  • art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.).

pdfP-WR-54-30-2017.pdf