Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 2 ust. 6 i art. 5 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301, z późn. zm.)

pdfP-WR-54-29-2017.pdf