Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.),
  • art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.)

pdfP-WR-54-26-2017.pdf