Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 216 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.)

pdfP-WR-54-17-2017.pdf