Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2016 r. Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2017 (Dz.U. z 2016 r. poz. 2298),
  • art. 90 ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)

pdfP-WR-54-14-2017.pdf