Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 60 pkt 1, art. 61 ust. 1 pkt 4, art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870),
  • art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.).

pdfP-WR-54-47-2016.pdf