Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 94 ust. 1, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870)
  • art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.).

pdfP-WR-54-46-2016.pdf