Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 250, z późn. zm.).

pdfP-WR-54-42-2016.pdf