Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 14a ust. 4, art. 80 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zm.).

pdfP-WR-54-39-2016.pdf