Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 60 i art. 67 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.).
  • § 15 pkt 2 ppkt 2 załącznik nr 9 „Instrukcja sporządzania sprawozdań”, rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych.

Pobierz plik: pdf73000210.pdf