Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 191 ust. 9-10 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332, z późn. zm.),
  • art. 481 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.).

Pobierz plik:pdf54003216.pdf