Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 4 ust. 1 pkt 18, art. 5, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 239),
  • art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
  • art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446).

Pobierz plik:pdf54003016.pdf