Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 15 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

Pobierz plik:pdf54002816.pdf