Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. e, art. 6 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
  • art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2167, z późn. zm.).

Pobierz plik:pdf54002616.pdf