Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. Nr 52, poz. 420 ze zm).
  • art. 216 ust. 2 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

Pobierz plik: pdf73000110.pdf