Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 90 ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.),
  • art. 13 ustawy z dnia 16 grudnia 2015 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2016. (Dz. U. poz. 2199).

Pobierz plik:pdf54001516.pdf