Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 251 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.),
  • art. 90 ust. 3c i ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).

Pobierz plik:pdf54001216.pdf