Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 3 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 301 ze zm.),
  • art. 54, art. 69 ust. 1, art.247 ust. 2, art. 254 i art. 260 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 885 ze zm.).

Pobierz plik:pdf54001016.pdf