Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 7 ust. 1 ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1440, ze zm.),
  • art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515).

Pobierz plik:pdf54000416.pdf