Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 72, art. 73, art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz.U. Nr 298, poz. 1767).

Pobierz plik:pdf54000316.pdf