Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 79a, art. 80, art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),
  • art. 14 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2013 r. poz. 827).

Pobierz plik:pdf54006915.pdf