Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.),
  • art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz 715 ze zm.).

Pobierz plik:pdf54005715.pdf