Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 90 ust. 3d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572).

Pobierz plik:pdf54005315.pdf