Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 44 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.),
  • art. 6-7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz 594 ze zm.).

Pobierz plik:pdf54004515.pdf