Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art 1 ust. 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 706 ze zm.),
  • ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. nr 21 poz. 112 ze zm.).

Pobierz plik:pdf54004215.pdf