Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.),
  • art. 12 pkt 8 lit.a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595).

Pobierz plik:pdf54004115.pdf