Przepisy będące przedmiotem wyjaśnienia:

  • art 6 i art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.).

Pobierz plik:pdf54004015.pdf